schilderwerken van Klaas van den Hurk (NL)

schilderwerken van Klaas van den Hurk (NL)

http://www.klaasvandenhurk.nl

Klaas van den Hurk, geboren te Geldrop in 1953, schildert in zijn vrije tijd, als hobby. Van beroep is hij bouw-coördinator in het St. Annaziekenhuis te Geldrop. Eerst kwam het er alleen van om op vakanties tekeningetjes, schilderijtjes of aquarellen te maken van de gebieden waar hij en Liesbeth samen op vakantie waren. Om zich wat meer te ontwikkelen en wat meer tijd vrij te maken voor het schilderen, maar vooral tekenen, heeft hij eind 1980 een aantal jaren les gevolgd bij “De Wiele” te Geldrop. Daarna is het weer een tijdje stil geweest en kwam het er niet van om de tijd en rust te vinden om te schilderen. In 2006 is hij begonnen aan de grote renovatie van het ziekenhuis en is gestopt met het jeugdwerk wat erg veel tijd in beslag nam. Als afleiding heeft hij toen in november 2008 het schilderen weer opgepakt bij de Geldropse vrijetijds schilderschool. Elke maandagavond is hij daar te vinden en schildert met plezier samen met de andere cursisten. Je leert veel van elkaar en ook op Internet is veel te vinden waar je wat van opsteekt. Eerst is hij begonnen in Acryl en daarna in olie of een combinatie van de twee media. In het begin was het nog zoeken en aftasten naar een manier van werken en onderwerpen om te schilderen. Vooral het gebruik en het mengen van de juiste kleuren viel erg tegen. Nu is het meer zoeken naar een stijl van werken. Vooral bij landschappen en portretten is het gebruik van het penseel en de juiste kleuren naast elkaar een uitdaging. English: Klaas van den Hurk, who was born in Geldrop, in the Netherlands in 1953, painting in his spare time as a hobby. By profession he is building coordinator at St. Anna Hospital in Geldrop. First came there only to make vacations drawings, paintings or watercolors of the areas where he and Elizabeth were on holiday together. In order to develop some more and free up more time for painting, but most signs, he has taught several years in late 1980 followed by "De Wiele" Geldrop. Then it's been quiet for a while and found it not to find the time and peace to paint. In 2006 he started the renovation of the hospital and stopped the youth that took up a lot of time. As a diversion, he then in November 2008 painting picked up at the Geldrop leisure painting school. Every Monday he is found there and paints having fun together with the other students. You learn a lot from each other and the Internet is a lot to find what you learn from the experience. First, he has begun in Acrylic and then in oil or a combination of the two media. In the beginning it was still searching and scanning for a way of working and subjects to paint. In particular, the use and the mixing of the proper color was very disappointing. Now it's more searching for a style of work. Especially in the case landscapes and portraits is the use of the brush and the right colors next to each other a challenge.
Content continues after advertisements
Comments

No comments